Adeverinţă

Prin prezentă, Uniunea Artiştilor Plastici din Republica Moldova confirmă faptul că are onoarea a-l avea mereu alături de artiştii plastici pe dl ISCHIMJI NICOLAE, membru al Uniunii Arhitecţilor din R.Moldova, care participă permanent la expoziţiile republicane şi interneţionale organizate de UAP şi Ministerul Culturii al Republicii Moldova.

Lucrările dănsului sunt pătrunse de sinceritate şi transparenţă. Operele plasticianului fac parte din colecţii de stat şi particulare din republică şi de peste hotare. Domnia sa este deja un artist plastic afirmat, plin de forţa şi imagine artistică.

Dl Ischimji Nicolae este unul dintre artiştii ce au contribuit esenţial la organizarea unui spaţiu artistic în aer liber din str. Ghidighici 3a, Chişinău, prin mişcarea artistică şi astăzi la adresa susnumită.

Regretăm faptul că, în prezent, dl Ischimji Nicolae se confruntă cu grave probleme legate de atelierul de creaţie şi sperăm în rezolvarea pozitivă a acestorâ.

Jalobă Ghenadie
Jalobă Ghenadie
Preşedintele Uniunii Artiştilor din Republica Moldova

Vino alături de noi pe Facebook!
info(а)rugina.org