Răspunsul primăriei

MUNICIPIUL CHIŞINĂU
PRIMARIA

Nr. 06-106/4027 06.07.11
La Nr. 1114-514 din 21.06.11

Ministerul Culturii
al Republicii Moldova

Andrei Hohlov

Primăria municipiului Chişinău a examinat petiţia Asociaţiei obşteşti „GLOBLINE“ privind problema complexului sculptural „Rugina & Co. – Secolul XX“ din str. Ghidighici, 3, cu acordarea statutului oficial teritoriului pe care sunt amplasate compoziţiile edificate de către sculptorul V. Moşcov şi arhitectul N. Ischimji.

Având în vedere complexitatea problemei expuse în petiţie, considerăm oportună formarea unei Comisii interdepartamentale sub egida Ministerului Culturii al Republicii Moldova, menirea căreia va fi adoptarea unor soluţii corecte din punct de vedere urbanistic, artistic şi juridic.

VICEPRIMAR
Nistor Grozavu

V. Modârcă
22 81 10


Vino alături de noi pe Facebook!
info(а)rugina.org