Răspunsul ministerului culturii

MINISTERUL CULTURII AL REPUBLICII MOLDOVA

Nr. 03-09/1816 din 30 iunie 2011
la nr. 1114-514 din 21.06.2011

Dlui Andrei Hohlov

Cu referire la adresarea Dvoastră privind soarta sculpturilor de calibru European „Purgatoriul“, „Păstorul“, etc. Ministerul Culturii vă comunică că susţine ideea creării în mun. Chişinău a unui parc complex-scuiptural sub cerul liber „Rugina & Co“.

Însă, alocarea unui teren pentru amplasarea acestui complex-sculptural se poate face doar în baza unei hotărâri a Consiliului municipal.

În aceeaşi ordine de idei unica soluţie viabilă în vederea luării deciziei finale privind oportunitatea creării acestui complex sculptural este instituirea prin Hotărâre de Guvern a unei Comisii interdepartamentale formată din reprezentanţi ai Primăriei mun. Chişinău, Ministerului Culturii, Agenţiei Turismului, Comisiei Parlamentare Cultură şi Educaţie, Academiei de Ştiinţe, organizaţii nonguvernamentale precum sunt Uniunea Artiştilor Plastici, Uniunea Arhitecţilor, Asociaţia Arhitecţilor din R. Moldova şi experţi independenţi în domeniul artei contemporane.

Cu deosebită consideraţiune,

Boris FOCŞA
Ministru

Ex. E. Bâzgu
Tel. 23.80.67


Vino alături de noi pe Facebook!
info(а)rugina.org