Adresarea către primarul Dorin Chirtoacă

Primarului general al
municipiului CHIŞINĂU
Dlui Dorin CHIRTOACĂ

04 iulie 2011

ADRESARE
în legătură cu Petiţia din 26 mai 2011
privind protectia Expoziţiei Sculpturale
RUGINA & Co / SECOLUL XX

Stimate primar general,

La 26 mai 2011, pe numele Dvs. a fost depusă Petiţia (copia – în Anexă), semnată de 1189 de locuitori din 34 de ţări ale lumii cu rugămintea insitentă de a întreprinde paşi în vederea atribuirii statutului oficial Expoziţiei Sculpturale general-accesibile cu renume mondial, RUGINA & Co/SECOLUL XX (autori: Nicolae Ischimji, Valerii Moşkov, 1985–2011), situate în oraşul Chişinău, str. Ghidighici 3. Copiile Petiţiei au fost remise prim-ministrului Republicii Moldova, preşedintelui ad-interim al Republicii Moldova şi Comisiei parlamentare pentru cultură. Instanţele enumerate deja au reacţionat la respectiva Petiţie. Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova (Institutul Patrimoniului Cultural) a pregătit Avizul, prin care iniţiativa noastră este totalmente susţinută (copia – în Anexă). Avizul similar al Ministerului Culturii al Republicii Moldova, cu recomandarea de a crea o Comisie interdepartamentală pentru evaluarea importanţei artistice a Expoziţiei, este remis de ministrul culturii dl Focşa direct în adresa Dvs.

Concomitent, noi nu am primit de la Primăria mun. Chişinău un răspuns la această Petiţie. Scontăm că este vorba doar despre aprobarea Dvs. tacită a iniţiativelor formulate de noi şi rămânem în continuare în speranţa că, în timpul apropiat, veţi întreprinde paşi practici concreţi pentru atribuirea statutului oficial adecvat acestei Expoziţii. La fel, sperăm să reuşească apărarea drepturilor autorului sculpturilor, Nicolae Ischimji, lezate de unii colaboratori ai Primăriei. La fel, nutrim speranţa că veţi trata cu toată responsabilitatea şi respectul cuvenit opinia şi rugămintea a peste 1280 de experţi şi cunoscători ai artelor din 35 de ţări ale lumii (suplinim în permanenţă lista semnăturilor sub respectiva Petiţie).

În contextul celor relatate, nu putem trece cu vederea şi un alt aspect, care trezeşte profunda noastră îngrijorare. Ne referim aici la neajunsurile în activitatea serviciilor subordonate Dvs., dle primar general.

1. Potrivit informaţiei, de care dispune cancelaria Primăriei, Petiţia, obiectul principal al căreia ţine de cultură, a fost remisă de viceprimarul N.Grozavu spre examinare, dar nu Direcţiei Cultură a Primăriei, ci Direcţiei Economie, Reforme şi Proprietate Municipală şi Direcţiei Asistenţă Juridică. În opinia noastră, materia, propusă spre examinare, nu ţine de competenţa colaboratorilor acestor direcţii. Pe când Direcţia Cultură nici cel puţin nu este la curent cu problemele create în jurul Expoziţiei Sculpturale care reprezintă patrimoniul cultural al Chişinăului.

2. Pe motive necunoscute nouă, copia Petiţiei a fost remisă Direcţiei Asistenţă Juridică fără materialele anexate (nota istorico-juridică, demersurile uniunilor de creaţie, avizele experţilor). În rezultat, termenul de 30 de zile pentru examinarea Petiţiei, stabilit prin art.8 al Legii cu privire la petiţionare, s-a scurs, iar colaboratorii responsabili ai Direcţiei (Diana Gurschi, Ana Cozacu) nici nu au luat cel puţin act de conţinutul Petiţiei.

3. Remiterea Petiţiei Direcţiei Economie, Reforme şi Proprietate Municipală contravine în modul cel mai direct prevederilor Legii Republicii Moldova cu privire la petiţionare, potrivit cărora: „Se interzice remiterea petiţiilor organelor sau persoanelor oficiale, acţiunile ori deciziile cărora sînt atacate”. Mai mult ca atât, în privinţa unei serii de colaboratori ai acestei Direcţii (N. Bolea, E. Rusnac, I. Dediu), Procuratura sect. Buiucani şi Comisariatul de poliţie sect. Buiucani desfăşoară controlul faptelor de samavolnicie, de confiscare ilegală a proprietăţii, de faplsificare a probelor în procesul civil. Considerăm că abilitarea acestor persoane cu dreptul de a pregăti răspunsul la Petiţie este nu doar una nelegitimă, dar şi absolut lipsită de orice etică.

4. În pofida cererii, formulate în Petiţie, de a sista orice operaţiune imobiliară pe adresa: Chişinău, str. Ghidighici 3 şi teritoriul adiacent, mai continuă şi procesul în instanţă la acţiunea Primăriei către Nicolae Ischimji privind evacuarea acestuia din atelierul de creaţie. Şi toate acestea, în pofida faptului că încăperea atelierului, împreună cu valorile care se află acolo, deja un an şi jumătate în urmă au fost capturate de colaboratorii Primăriei.

Dle primar general,

Reieşind din cele relatate mai sus, Vă rugăm:

1. Să dispuneţi examinarea acestei Adresări, împreună cu Petiţia din 26.05.11 şi materialele anexate, spre examinare Direcţiei Cultură a Primăriei pentru ca, în timpul cel mai apropiat, împreună cu Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova şi Ministerul Culturii al Republicii Moldova, să fie creată o comisie interdepartamentală pentru estimarea valorii artistice a Expoziţiei şi atribuirea statutului oficial corespunzător acesteia. Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova şi Ministerul Culturii al Republicii Moldova sunt absolut solidari cu această iniţiativă.

2. Să înlăturaţi de la examinarea chestiunilor ce ţin de încăperea atelierului de creaţie al lui N. Ischimji şi de teritoriul pe care se află expoziţia, persoanele, în privinţa cărora există suspiciuni de cointeresare personală şi este efectuată verificarea Procuraturii: Aliona Berdilă, Nicolae Bolea, Eugeniu Rusnac, Ion Dediu.

3. Să suspendaţi procesul în judecată, iniţiat de Primărie împotriva lui Nicolae Ischimji, până la clarificarea tuturor circumsatnţelor implicării colaboratorilor primăriei în activităţi criminale.

4. Să organizaţi în orice timp, pe care îl consideraţi util, întrevederea deschisă cu participarea reprezentanţilor grupului nostru de iniţiativă cu primarul general şi conducerea Direcţiei Cultură şi Direcţia Economie, Reforme şi Proprietate Municipală pentru examinarea detailată a tuturor problemelor. Spre regret, nu am reuşit să obţinem audienţă la Dvs. în ordine obişnuită. Consilierul Dvs. V.Popa a refuzat să acorde audienţă reprezentantului nostru, comentând că „acest Ischimji nu are nici un drept asupra atelierului”.

Anexă:
1) copia Petiţiei din 26.05.2011;
2) copia Scrisorii Institutului patrimoniului cultural al Academiei de Ştiinţe al Republicii Moldova nr.06/135 din 22.06.2011.

Cu profund respect,
reprezentanţii grupului de iniţiativă pentru protecţia Expoziţiei Sculpturale RUGINA & Co / SECOLUL XX, în compnenţa a 1273 de personailtăţi publice din 35 de ţări ale lumii (potrivit situaţiei la 04.07.2011, semnăturile pe site-ul www.rugina.org)

Andrei HOHLOV

Irina GRABOVAN


Vino alături de noi pe Facebook!
info(а)rugina.org